SKILLS FOR THE TOEIC TEST LISTENING AND READING (FULL RADIO+PDF)

 

Skills for the TOEIC Test Listening and Reading mang cho bạn hướng dẫn cụ thể về kỹ năng Reading và Listening trong bài thi TOEIC. Sử dụng cuốn sách này để làm tài liệu luyện thi Toeic. Chắc chắn nó sẽ cải thiện điểm số của bạn và những kỹ năng dùng tiếng anh giao tiếp.

Giới thiệu SKILLS FOR THE TOEIC TEST Listening, Reading

Collins Skills for the TOEIC Test: Listening and Reading là một bộ sách luyện thi dựa trên các kỹ năng độc đáo. TOEIC (Test of English for International Communication) là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh dành cho những người đang làm việc tại nơi làm việc muốn làm việc trong môi trường quốc tế hoặc tìm kiếm sự thăng tiến trong tổ chức.

Các câu hỏi của bài thi TOEIC mô phỏng các tình huống thực tế phù hợp với môi trường làm việc toàn cầu. Báo cáo điểm cho ứng viên cung cấp phản hồi chính xác, có ý nghĩa về điểm mạnh và điểm yếu của người dự thi.

Collins Skills for TOEIC là bộ sách gồm hai cuốn (1 Listening / Reading, 2 Speaking / Writing) và tập trung vào việc giúp người học xử lý khía cạnh kỹ năng tổng hợp của bài thi TOEIC, nơi họ được yêu cầu đưa ra các câu trả lời dựa trên đầu vào hỗn hợp. Do đó, mỗi cuốn sách trong bộ này sẽ chứa tất cả bốn kỹ năng nhưng với trọng lượng khác nhau.

 

Nội dung cuốn sách bao gồm:

 • Skill-specific Challenges and Solutions sections.
 • Quick Guide question overviews.
 • Quick Guide question overviews.
 • Walk Through samples.
 • Get It Right presentations.
 • Progressive Practice.
 • Answer Analysis presentations.
 • Skill-specific Practice Test sections.
 • Quick Tips.
 • Dictionary definitions.
 • Answer Key and Audio Scripts

Download Ebook SKILLS FOR THE TOEIC TEST Listening, Reading

Tại đây