Tài liệu

Cách luyện phát âm tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ

Cách luyện phát âm tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ

Giống như tiếng Việt có giọng Nam và Bắc, tiếng Anh cũng phân hóa đa đạng với các giọng khác nhau được gọi là “accent”. Trong số đó, hai accent bản xứ phổ biến nhất là giọng Anh-Anh và giọng Anh-Mỹ. Trong phạm vi bài này, chúng ta cùng tìm hiểu cách luyện phát âm giọng chuẩn Mỹ.

Có tới 67 quốc gia và vũng lãnh thổ trên thế giới sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính thống, hay chúng ta thường hiểu là tiếng mẹ đẻ. Cùng với đó là hơn 400 triệu người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2. Là một ngôn ngữ toàn cầu, không ngạc nhiên khi có rất nhiều giọng tiếng Anh khác nhau. Nhưng được ưa chuộng trong cộng đồng người học tiếng Anh vẫn là accent của người Mỹ (USA). 

Đặc trưng giọng Anh-Mỹ

Ví dụ câu “what a good idea”, thay vì phát âm từng từ theo kiểu “ˈwät ˈā ˈgu̇d īˈdēə” thì họ sẽ đọc là “w’d’ güdäi deey'”. Khác nhau đúng không nào! Tương tự như vậy, “put it in the bottle” sẽ đọc là “pü di di n’ bäd’l”. Ở đây, âm /t/ sau từ “what”, “put”, “it” đã bị đổi thành âm /d/ để đọc nối với từ tiếp theo. Người Mỹ rất hay sử dụng cách phát âm tiếng anh theo kiểu này, vì vậy nếu không hiểu được cách đọc của họ, bạn sẽ khó lòng mà hiểu nổi họ đang nói cái gì.

 Có 3 phụ âm khá đặc biệt trong tiếng Anh-Mỹ là âm R, âm T ở giữa chữ và âm Th:

– Khi phát âm chữ R thì đầu lưỡi của bạn sẽ không chạm phải bất cứ thứ gì trong khoang miệng cả.

– Âm T ở giữa chữ thì sẽ làm cho những từ như “meeting” phát âm giống như “meeding”.

– Một từ rất thường được sử dụng trong tiếng anh là “The”. Âm Th là một âm rất quan trọng, khi bạn phát âm những chữ như the, these, those, they, them, there, they’re, their, this, that, then thì âm Th cũng sẽ được thay thế thành âm D. Ví dụ như: “dese” hoặc “dose”.

Cách phát âm Âm T theo giọng Mỹ

Có 4 nguyên tắc cơ bản khi phát âm T theo giọng Mỹ là: /T/, /D/, không phát âm và dạng kết hợp.

a) Âm T được phát âm là /T/ (gần giống như khi chúng ta nói /thờ/ trong tiếng việt nhưng phải bật hơi mạnh và rõ ràng) trong các trường hợp

– chữ T đứng ở đầu mỗi từ.

Ví dụ: table, take, tomorrow, teach, ten, turn Thomas tried two times,…

– khi âm T được nhấn mạnh hoặc trong các kết hợp ST, TS, TR, CT, LT và đôi khi là NT.

Ví dụ: They control the contents.

– trong thì quá khứ, âm D phát âm gần giống như T.

Ví dụ: picked [pikt], hoped [houpt], raced [rast], watched [wächt], washed [wäsht]

– chữ bắt đầu bằng T sau các từ kết thúc bằng các phụ âm như f, k, p, s, ch, sh, th.

Ví dụ: It took Tim ten times to try the telephone

b) Âm T được phát âm là /D/ khi nó đứng ở giữa cấu trúc từ

Ví dụ như letter sẽ nghe như /ledder/.

Cùng luyện thêm một số từ phát âm theo kiểu này nhé:

  • Water, daughter, bought a, caught a, lot of, got a, later, meeting, better
  • What a good idea. [w’d’ güdäi deey’]
  • Put it in a bottle. [pü di di n’ bäd’l]
  • Get a better water heater. [gedda bedder wäder heeder]
  • Put all the data in the computer. [püdall the dayd’ in the k’mpyuder]
  • Patty ought to write a better letter. [pædy äd’ ride a bedder ledder]

c) Âm T câm

– khi hai âm N và T đứng cạnh nhau.

Ví dụ: interview [innerview]

international [innernational]

advantage [ædvæn’j]

percentage [percen’j]

– khi âm T đứng ở cuối từ

Ví dụ: put, what, lot, set, hot, sit, shot, brought.

That’s quite right, isn’t it?

d) Dạng kết hợp

Âm T trong các cấu trúc -tten, -tain hay TN sẽ bị thay đổi cách phát âm một chút. Âm T được phát ra rất nhẹ (như ta phát âm /thờ/ mà không bật hơi). Còn trong cấu trúc NT thì sẽ bắt đầu bằng việc phát âm /thờ/ không bật hơi và kết thúc nhanh bằng âm /n/.

Ví dụ: 

  • Written, certain, forgotten, sentence
  • He’s forgotten the carton of satin mittens.
  • She’s certain that he has written it.
  • Martin has gotten a kitten.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button