Khóa học Luyện ngữ pháp thi TOEIC theo chủ điểm

Khóa học Luyện ngữ pháp thi TOEIC theo chủ điểm nhằm giúp các bạn có thể tự tin chinh phục mục tiêu TOEIC 550+ dễ dàng hơn, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt kiến thức liên quan đề thi TOEIC mới nhất và áp dụng một cách hiệu quả. Cùng Ares khám phá khóa học này gồm có những gì nhé!

Nội dung khóa học Khóa học Luyện ngữ pháp thi TOEIC theo chủ điểm

khoa-hoc-luyen-ngu-phap-thi-TOEIC-theo-chu-diem
CHƯƠNG 1: Phương pháp ôn tập các thì cơ bản thường gặp trong bài thi TOEIC
Bài 1: Thì đơn trong tiếng Anh: Cấu trúc, cách dùng và dấu hiệu nhận biết
00:08:55
Bài kiểm tra về các thì đơn trong tiếng Anh
Bài 2: Cách nhận biết và sử dụng chính xác các thì tiếp diễn
00:10:59
Bài kiểm tra về các thì tiếp diễn trong tiếng Anh
Bài 3: Cấu trúc và cách sử dụng các thì hoàn thành trong tiếng Anh
00:14:05
Bài kiểm tra về các thì hoàn thành trong tiếng Anh
Bài 4: Dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
00:06:37
Bài kiểm tra về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
CHƯƠNG 2: Ngữ pháp luyện thi TOEIC chủ điểm vị trí của từ và thể bị động
Bài 5: Cách nhận biết vị trí của các từ trong tiếng Anh
00:13:20
Bài kiểm tra về vị trí các từ trong tiếng Anh
Bài 6: Cách chuyển câu sang thể bị động chính xác nhất
00:16:59
Bài kiểm tra về câu bị động
CHƯƠNG 3: Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh chủ điểm so sánh và phân từ thường gặp khi thi TOEIC
Bài 7: Cấu trúc câu của các dạng so sánh trong tiếng Anh
00:17:46
Bài kiểm tra về các dạng so sánh trong tiếng Anh
Bài 8: Kiến thức quan trọng về phân từ trong tiếng Anh
00:09:25
Bài kiểm tra về phân từ tiếng Anh
CHƯƠNG 4: Những liên từ và mệnh đề quan hệ thường gặp trong bài thi TOEIC
Bài 9: Cấu tạo và cách dùng liên từ trong tiếng Anh
00:16:49
Bài kiểm tra về cách dùng liên từ trong tiếng Anh
Bài 10: Cách sử dụng mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh
00:16:41
Bài kiểm tra về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh
CHƯƠNG 5: Ôn tập câu điều kiện và lượng từ tiếng Anh thường gặp trong thi TOEIC
Bài 11: Phân biệt và sử dụng chính xác các loại câu điều kiện tiếng Anh
00:18:37
Bài kiểm tra về câu điều kiện tiếng Anh
Bài 12: Các điểm cần lưu ý khi sử dụng lượng từ trong tiếng Anh
00:09:55
Bài kiểm tra về lượng từ trong tiếng Anh
Bài kiểm tra cuối khóa: Bài tốt nghiệp cuối khóa Luyện ngữ pháp thi TOEIC theo chủ điểm

Link download: Khóa học Luyện ngữ pháp thi TOEIC theo chủ điểm

Mong rằng Khóa học Luyện ngữ pháp thi TOEIC theo chủ điểm này có thể nâng cao band TOEIC của bạn một cách nhanh chóng! Chúc bạn có thể đạt kết quả thật tốt cùng với Khóa học Luyện ngữ pháp thi TOEIC theo chủ điểm này nhé!

Tham khảo các khóa học khác: