Essential Tests for TOEIC LC 1000 Vol 1 (Ebook + Audio)

ARES ENGLISH xin gửi đến bạn sách Essential Tests for TOEIC LC 1000 bao gồm 10 bài ACTUAL TEST cấu trúc giống đề thi TOEIC, rất thích hợp cho các bạn luyện thi TOEIC với mục tiêu điểm từ 450-600.

Nội dung sách Essential Tests for TOEIC LC 1000 Vol 1 bao gồm:

 • ACTUAL TEST 1
 • ACTUAL TEST 2
 • ACTUAL TEST 3
 • ACTUAL TEST 4
 • ACTUAL TEST 5
 • ACTUAL TEST 6
 • ACTUAL TEST 7
 • ACTUAL TEST 8
 • ACTUAL TEST 9
 • ACTUAL TEST 10
 • AUDIO SCRIPTS & ANSWER KEY
Tải Essential Tests for TOEIC LC 1000
Ebook  Essential Tests for TOEIC LC 1000 (Đáp Án – Answer Key ở cuối sách)