Khóa học 40 Tuyệt chiêu luyện thi TOEIC Online hiệu quả

Khóa học “40 Tuyệt chiêu luyện thi TOEIC Online hiệu quả” nhằm giúp các bạn có thể tự tin chinh phục mục tiêu TOEIC 550+ dễ dàng hơn, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt kiến thức liên quan đề thi TOEIC mới nhất và áp dụng một cách hiệu quả. Cùng Ares khám phá khóa học này gồm có những gì nhé!

Nội dung khóa học Khóa học 40 Tuyệt chiêu luyện thi TOEIC Online hiệu quả

40-Tuyet-chieu-luyen-thi-TOEIC-Online-hieu-qua

CHƯƠNG 1: Phương pháp chinh phục phần Ngữ pháp trong bài thi TOEIC
Bài 1: Nhận diện và sử dụng chính xác thì đơn, thì tiếp diễn trong bài thi TOEIC
00:21:04
Bài 2: Các thì hiện tại hoàn thành hay gặp trong bài thi TOEIC
00:12:42
Bài 3: Vị trí các từ loại trong câu tiếng Anh
00:11:32
Bài 4: Công thức và cách chuyển sang thể bị động chính xác nhất
00:08:45
Bài 5: Các dạng so sánh tiếng Anh thường gặp trong bài thi TOEIC
00:12:42
Bài 6: Các dạng phân từ tiếng Anh thường gặp trong bài thi TOEIC
00:09:04
Bài 7: Một số liên từ tiếng Anh cần lưu ý trong bài thi TOEIC
00:15:08
Bài 8: Cách sử dụng mệnh đề quan hệ tiếng Anh một cách hợp lý nhất
00:11:49
Bài 9: 5 loại câu điều kiện có thể xuất hiện trong bài thi TOEIC.
00:12:36
Bài 10: Những lượng từ tiếng Anh thường gặp trong bài thi TOEIC
00:09:55
CHƯƠNG 2: 10 chủ đề từ vựng liên quan trực tiếp đến bài thi TOEIC
Bài 11: Từ vựng TOEIC chủ đề Marketing
00:11:15
Bài 12: Từ vựng TOEIC chủ đề về kế hoạch công việc: Business Planning
00:10:57
Bài 13: Học từ vựng TOEIC chủ đề về máy vi tính: Computers
00:12:17
Bài 14: Từ vựng TOEIC chủ đề điện tử: Electronics
00:11:15
Bài 15: Học từ vựng TOEIC về chủ đề: Coresspondence
00:11:11
Bài 16: Từ vựng TOEIC chủ đề tuyển dụng và đào tạo: Hiring and training
00:11:35
Bài 17: Học từ vựng TOEIC về chủ đề lương và phúc lợi: Salaries and Benefits
00:10:48
Bài 18: Từ vựng TOEIC chủ đề đặt mua thiết bị văn phòng phẩm: Ordering supplies
00:09:02
Bài 19: Từ vựng TOEIC chủ đề Ngân hàng: Banking
00:07:09
Bài 20: Từ vựng TOEIC chủ đề Thuế: Taxes
00:10:50
CHƯƠNG 3: Chiến lược lấy trọn điểm phần Reading TOEIC
Bài 21: Phương pháp chọn đáp án cho 4 loại câu hỏi thường gặp trong Reading TOEIC
00:09:53
Bài 22: Các dạng bài tập có chứa 4 loại câu hỏi thường gặp trong bài đọc TOEIC
00:09:22
Bài 23: Những câu hỏi suy luận trong phần Reading TOEIC
00:08:28
Bài 24: Các thể loại khác của câu hỏi suy luận trong phần Reading TOEIC
00:10:08
Bài 25: Phương pháp trả lời các câu hỏi từ vựng trong bài thi TOEIC
00:10:49
Bài 26: Tìm hiểu về câu hỏi có từ NOT trong phần Reading TOEIC
00:09:06
Bài 27: Các dạng câu hỏi có từ NOT trong phần Reading TOEIC
00:07:02
Bài 28: Những vấn đề liên quan đến bài đọc TOEIC: Names, Numbers, Dates, Times
00:07:08
Bài 29: Phương pháp giải quyết biểu đồ, biểu mẫu trong bài thi TOEIC
00:10:06
Bài 30: Chiến lược giải quyết các đoạn văn kép trong phần Reading TOEIC
00:09:35
CHƯƠNG 4: Chiến lược chinh phục phần nghe trong bài thi TOEIC
Bài 31: Phương pháp dự đoán đúng những bức hình chỉ người trong phần Photos
00:09:49
Bài 32: Phương pháp dự đoán đúng những bức hình chỉ vật trong phần Photos
00:08:02
Bài 33: Cách nghe câu hỏi Questions & Response: Xác định thời gian, người, quan điểm
00:09:49
Bài 34: Phương pháp làm phần Questions & Response: Xác định lựa chọn, đề nghị, lý do
00:12:01
Bài 35: Phương pháp làm phần Conversations: Xác định time, people
00:08:38
Bài 36: Phương pháp làm phần Conversations: Xác định intent, topic, reason
00:09:00
Bài 37: Phương pháp làm phần Conversations: Xác định location, opinion, stress and tone
00:11:04
Bài 38: Chiến lược làm phần Talks: Xác định thứ tự diễn ra sự kiện
00:08:42
Bài 39: Chiến lược làm phần Talks: Xác định đối tượng và tình huống
00:09:46
Bài 40: Chiến lược làm phần Talks: Xác định chủ đề và yêu cầu

Link download: Khóa học 40 Tuyệt chiêu luyện thi TOEIC Online hiệu quả

Tham khảo các khóa học khác: